Πανοραμική Κάμερα 360°


  • Χωρίς να υπάρχει τυφλό σημείο.
  • ️Μπορεί να παρακολουθεί και να καταγράφει χώρους έως 250 τ.μ.
  • ️Σύνδεση με το κινητό αλλά και με οθόνη.

️Μπορείτε να την περιστρέψετε προς όποια κατεύθυνση επιθυμείτε, ή ακόμη και να τη διασπάσετε σε 6 κατευθύνσεις και να παρακολουθείτε όλες τις πλευρές που θέλετε με μία μόνο κάμερα. Έτσι δεν θα χρειάζεται να τοποθετείτε 4 κάμερες παρακολούθησης για να καλύψετε έναν χώρο, αλλά με μία μόνο κάμερα θα μπορείτε αποτελεσματικά να τον καλύψετε.

40,00 €